W 1996 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Kazimierza Michalika oraz prof. Tomasza Strahla. Uczestniczyła w wielu kursach wiolonczelowych prowadzonych przez profesorów: K. Michalika, T. Strahla, A. Orkisza, S. Firleja, T. Kuhne, , M. Sadlo, A. Bauera, P.Hausenplasa. Ukończyła również kursy kameralistyki u profesorów: B. Halskiej, M. Nosowskiej, K. Jankowskiej, A. Guza, K. Borucińskiej. Już podczas studiów rozpoczęła pracę w orkiestrze Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie. W latach 1996 – 2013 pracowała w Polskiej Orkiestrze Radiowej w Warszawie. W latach 1996–1998 była członkiem zespołu kameralnego „Brahms Trio”. Współpracowała również z Filharmonią Lubelską oraz Polską Filharmonią Kameralną. Od 1994 zajmuje się pracą pedagogiczną w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika sekcji instrumentów smyczkowych, harfy i akordeonu. Od 2015 uczy również w Państwowej Szkole Muzycznej nr 4 im. Karola Kurpińskiego w Warszawie. Prowadzi warsztaty oraz wykłady na temat metodyki gry na wiolonczeli dla uczniów i nauczycieli , zasiada w jury konkursów wiolonczelowych ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Jej wychowankowie są laureatami licznych konkursów w Polsce, jak i poza granicami. Są również wielokrotnymi stypendystami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Uzdolnionych. Jest konsultantem metodycznym Centrum Edukacji Artystycznej.